MONCASH - OF PROMO – PANOSOLEY™
WHATSAPP +509.429.36.100
Traitement des commandes avant 72h
Livraison en 3 à 5 semaines en Haiti
Support Creole 7j/7
Paiement 100% Sécurisé
Satisfait ou Remboursé
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️4,8/5 Livraison 100% garantie
Support Français 7j/7
Livraison Internationale

MONCASH - OF PROMO

OFFRE PROMO MONCASH ! 

POU BENEFISYE JISKA 100$ US SOU PWODWI KE OU ACHTE A
WAP BEZWEN POU PEYE PA MONCASH !

WAP TRANSFERE KOB LAN SOU NIMEWO DIGICEL KI REZEVE SPECYALMAN POU PAIEMENT KLIYAN NOU YO KAY PANOSOLEY KI SE : 

+509.3_ _.6_ _.3_

---------------------------------

NOU GARANTI W KE LOULOU OU JWEN SOU NIMEWO WHATSAPP LAN KI FINI PA ...6100, NOU MET FEL KONFYANS A 110%.. LI LA POU LI EDE NOU POU PEYE KOMAND NOU AN TOUT SEKIRITE & SAN OKEN DIFIKILTE.

----------------------------------

NAP DI NOU MÈCI POU SWIV ENSTRIKSYON SA YO BYEN LE OU BEZWEN PASE KOMAND OU KAY PANOSOLEY POU PEYE AK MONCASH :

1. WAP GADE SOU WEBSITE PANOSOLEY LAN POU CHWAZI PWODWI OU VLE ACHTE A

2. WAP PRAN KONTAK AVEK "LOULOU" KI SE KONSEYE KLIYANTEL OU SOU NIMEWO WHATSAPP KI FINI PA ...6100 (WAP WE NIMEWO KONPLÈ A SOU WEBSITE LAN DEJA)

3. WAP ENFOME LOULOU KE WAP PEYE PA MONCASH E WAP BA LI NON PWODWI KE OU VLE ACHTE A

KOUNYA.. LOULOU AP VERIFYE MONTAN KOMAND OU YO E PI LAP KONFIME AVEK OU MONTAN AN "GOURDE" (GRAS A KONVESYON DEVISE LAN SOU GOOGLE : DOLLARS AN GOURDE)

5. WAP FE TRANSFE LAN POU LI PA MONCASH SOU NIMEWO KI AFICHE AN BLE A 

6. LAP KONFIME E VALIDE TOUT BAGAY DE KOTE PAL E PI OU MET RET TRANKIL KOUNYA JISKA SKE OU JWEN KOMAND OU AN AYITI

SI GEN ERE SOU MONTAN KOB OU VOYE A KI PA KORESPON AK MONTAN TOTAL KOMAND OU, LOULOU AP TOUJOU FE W KONEN POU VOYE KONPLEMAN KOB LAN.

NAP PWOFITE FEW KONEN TAN KE KOB LAN MANKE.. KOMAND OU PAP VALIDE PA PANOSOLEY

----------------------------------

MEN DETAY SOU PROMO MONCASH LAN 

KOMAND OU KOUTE :

* 10$ JISKA 199$ US =>

WAP BENEFISYE DE -5$ REDIKSYON SOU KOMAND OU

* 200$ JISKA 239$ => 

WAP BENEFISYE DE -10$ REDIKSYON SOU KOMAND OU

*240$ JISKA 999$ =>

WAP BENEFISYE DE -50$ REDIKSYON SOU KOMAND OU

*1000$ OU PLIS =>

WAP BENEFISYE DE -100$ REDIKSYON SOU KOMAND OU

----------------------------------
OF PROMO SA PA OTOMATIK.
LI SELMAN VALID POU KLIYAN KI MANDE POU BENEFISYE LI AVEK LOULOU AVAN YO ACHTE PWODWI A INIKMAN